Mats Andersson

Mats Andersson

#22 på Nässjö kommunlista

Bor i Nässjö Har familj med två utflyttade barn. Lokförare och Driftledare. Har kommunala uppdrag samt uppdrag i Seko, facket.

Därför ställer jag upp

Jag bor i Nässjö. Har familj med två utflyttade barn.

Jobbat som lokförare sedan 1984. Aktiv i Seko och tidigare SF. Jag har varit klubbordförande i omgångar och är nu ledamot i Seko region Södra samt Klubb Krösatåg. 

Delar arbetstiden mellan att vara Driftledare, (trafksamordnare, operativ personalledare och fordonsledare), och lokförare.

Sitter just nu i Kommunfullmäktige och Samhällsplaneringsnämnden samt är ersättare i Nässjö industribyggnads AB på S-mandat. Sitter också i S styrelsen i Nässjö.

Mitt politiska engagemang startade med att jag engagerade mig för att påverka järnvägstrafikens framtid. Jag har erfarenhet av hur upphandlingarna av trafiken fungerar och har själv fått byta arbetsgivare 10 gånger i samband med upphandlingar, konkurser, tvisteförhandlingar, mm. Jag satt bl.a. i BK-tågs styrelse och fick då följa hanteringen av en konkurs på nära håll. Det var jobbigt, men är en erfarenhet som jag i dag är tacksam att ha.

Jag kör motorcykel och är gärna i farten hela tiden.

Mats Andersson

#22 på Nässjö kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att de begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen

Frågor vi driver