Mats Eriksson

Mats Eriksson

#37 på Kommunlistan i Söderhamn

Jag heter Mats Eriksson och bor i Vannsätter med sambo, dotter och bonusdotter.
Jag har även en vuxen son.
Jag kandiderar för att får ett
rättvist och jämställt samhälle
oavsett förutsättningarna i livet.

Därför ställer jag upp

Min politiska drivkraft är att jag ser hur samhället dras isär mer istället för hålla ihop. Politiken spelar människor mot varandra och skapar mer orättvisor i samhället. Jag ser hur resurser hamnar på fel plats för att gynna några få, istället för flertalet. Min röst i politiken syftar till att resurserna ska bidra till ett mer rättvist och jämställt samhälle i framtiden. Oavsett var du bor i landet, regionen eller kommunen.

Mats Eriksson

#37 på Kommunlistan i Söderhamn

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Öka resurserna till välfärden
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver