Mats Lundström

Mats Lundström

#6 på Österåkers kommunfullmäktigelista

Jag heter Mats Lundström och jag bor i Åkersberga. Jag har vart aktiv inom Handels i många år genom mitt jobb som butikssäljare. Jag är i dag verksamhetsassistent på Handels stockholmsavdelning.
Där jag även är förtroendevald och skyddsombud.

Därför ställer jag upp

Oavsett vilken klass, kön eller etnicitet man råkar vara född i så ska alla ha samma möjlighet att välja det liv man själv önskar leva.

För att förbättra arbetarklassens villkor måste arbetare synliggöras, uppvärderas och organisera sig både fackligt och politiskt. Även det största branden startades av den minsta gnistan.

Mats Lundström

#6 på Österåkers kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • öka resurserna till välfärden
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen

Frågor vi driver