Mats Palm

Mats Palm

#1 Herrljunga kommun

Jag heter Mats Palm. Är IF Metalls klubbordförande och Oppositionsråd på deltid. Skolfrågor och energiomställning är för mig viktiga frågor, vid sidan om äldreomsorgens utmaningar.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar för att LO-fackens frågor ska bli belysta i politiken. Som facklig har jag ett uppdrag att företräda mina och LO-fackens medlemmar i frågor som ligger utanför arbetsplatsen. Att barnomsorg finns på de tider då vi jobbar. Att det finns tillgång till förnybar energi för industrins utveckling. Att vårdpersonal ska ha anständiga arbetstider och en lön som går att leva på. Att våra barn och ungdomar ser ett samhälle de vill vara en del av, och där de är efterfrågade som en tillgång. Att kollektivtrafik och samhällsservice finns tillgänglig även på de tider där vi efter våra olika arbetstider har behov.

Mats Palm

#1 Herrljunga kommun

#4 Region Västra Götaland

#7 Riksdagslistan Älvsborg Södra

Jag kommer driva att:

  • Ställa om Sverige till framtidens jobb
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Höja straffet för de som utsätter anställda för brott
  • Öka resurserna till välfärden
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver