Mattias Qvarsell

Mattias Qvarsell

#8 på Nackas kommunfullmäktigelista

Jag heter Mattias Qvarsell, kallas för Qvarre från musiken där jag i rollen som Qvarre Pop är en av frontfigurerna kultbandet Svensk Pop. Jag är naturligtvis aktiv inom Musikerförbundet.

Därför ställer jag upp

Jag står till förfogande att väljas till kommunfullmäktige. Frågor som är viktiga för mig är demokrati och socialism. Demokrati för att den som påverkas av beslut också måste få en rimlig chans att vara med och själv påverka besluten. Socialism eftersom vi alltid behöver orientera oss efter de sociala konsekvenserna av vår politik. Utjämnas klyftorna eller förvärras de? Skapar vi mer sammanhållning eller ökar vi avstånden? Jag tror också att kulturen har en särskild plats i ett gott samhälle. Alla som vill ska få tillgång till att utöva och konsumera kultur. och den som jobbar med kultur ska ha sjyssta villkor.

Mattias Qvarsell

#8 på Nackas kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver