Mattias Stråhle

Mattias Stråhle

#42 på Tyresös komunfullmäktigelista

Jag heter Mattias Stråhle och arbetar sedan 22 år tillbaka som lagerarbetare på Gourmet Food. Arbetsmiljö och arbetsvillkor har sedan länge intresserat mig och rättvisa för dem som inte kan eller orkar engagera sig. Det är den stora anledningen till att jag började engagera mig fackligt. En stark drivkraft är att jag vill att man ska kunna gå till jobbet och ha den tryggheten att man har jobbet kvar/ta bort otrygga anställningar.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar för att jag vill förbättra vår välfärd. Alla ska få den bästa förutsättning varje enskild individ behöver från start för att klara skolan och må bra under skolåren. Därför vill jag se fler lärare och mindre klasser. Man bör också tänka på alla som har en npf-diagnos där det inte fungerar att vara inkluderad i skolan. Därför är jag för allas trivsel, barn som vuxna. Så länge våra pengar går till riskkapitalister istället för våra skolbarn anser jag att det inte kommer att bli någon ordning i varken skola eller samhälle ”lag och ordning måste börja i skolan och det är vi vuxna som måste visa vägen”. Inte från den privata sektorn som vill sko sig på vinstpengar.

Mattias Stråhle

#42 på Tyresös komunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver