Micaela Gillgren

Micaela Gillgren

#27 på Göteborgs lista till Västra Götalandsregionen

Jag heter Micaela Gillgren, jag är undersköterska och arbetar som stödassistent på ett boende med särskild service.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till regionfullmäktige i Västra Götalands regionen för att jag vill att ”lika vård oavsett plånbok” faktiskt ska innebära något.
Att alla våra anställda ska ha en rimlig arbetsbelastning och ges rätt förutsättningar till det, bla en lön de kan leva på och fler kollegor.
Jag vet att med rätt personer på rätt platser kan vi skapa en region vi alla kan vara stolta över.

Micaela Gillgren

#27 på Göteborgs lista till Västra Götalandsregionen

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen

Frågor vi driver