Michael Enkurs

Michael Enkurs

#10 på Östergötlands Regionlista.

Hej, jag heter Michael Enkurs och arbetar inom byggbranschen. Jag kandiderar till Regionfullmäktige för att jag tror på en stark socialdemokratisk stat.

Därför ställer jag upp

Syftet med min kandidatur är att skapa bra förutsättningar för de som lever i utanförskap och för att komma in på arbetsmarknaden.

Genom facklig politisk samverkan vet jag att det är möjligt. Här måste även företagen delta. Varför ta in arbetskraft från utlandet när vi har resurserna i Sverige?

Jag är även emot utförsäljningen av vård, skola och omsorg. Jag ser också olika former av kriminalitet som ett stort hot mot det svenska samhället. Jag tror även på starka kollektivavtal med justa avtal och villkor.  Ska vi lyckas med miljöpolitiken så får den inte slå tillbaka mot de svagaste i samhället. Den gröna omställningen kommer att kräva uppoffringar från oss alla utifrån den livssituation vi har. 

Jag tror på jämlikhet och allas lika värde.

Vi ska utbilda oss till det vi vill och kan och det samhället har mest nytta av.

Med gemensamma krafter som drar åt rätt håll ska vi göra Sverige till ett bättre land där allas behov ska tillgodoses.

Michael Enkurs

#10 på Östergötlands Regionlista.

Jag kommer driva att:

  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb.
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen.
  • Höja pensionen för vanligt folk.

Frågor vi driver