Michael Melby

Michael Melby

#14 Fyrbodals Riksdagslista

#5 Fyrbodals regionlista plats

#1 Melleruds kommunlista

Hej mitt namn är Michael Melby är 52 år, småbarnsåren är över, yngsta barnet är 20 år.
Men barnbarn börjar komma.
Smältverksarbetare med arbetsmiljöintresse och krav på kvalitet.
Jag vill förbättra välfärden.

Därför ställer jag upp

Jag vill driva välfärdsfrågor, bra skolor och värdig äldreomsorg, vård efter behov, inte efter storleken på plånboken, med fokus på att offentligheten ska vara goda arbetsgivare. Alla har rätt till bra arbetsmiljö oavsett om det är privat eller offentlighet fokus på hållbart arbetsliv. Att hela Sverige ska leva, klimatomställningen är nödvändig och skapar många arbetstillfällen, med rätt satsning, men ska inte drabba enskilda.

Michael Melby

#14 Fyrbodals Riksdagslista

#5 Fyrbodals regionlista plats

#1 Melleruds kommunlista

Jag kommer driva att:

  • Ställa om Sverige till framtidens jobb
  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver