Mikael Fältskog

Mikael Fältskog

#20 på Södermanlands Riksdagslista.

Jag heter Mikael Fältskog, jobbar som facklig rådgivare på Byggnads förbundskontor.

Jag har engagerat mig politiskt för att påverka samhällsutvecklingen i en mer empatisk riktning där samhället skall byggas med hänsyn till de svagaste.

Därför ställer jag upp

Jag kommer ur arbetarklass och är själv arbetarklass, stolt över det och kommer alltid att identifiera mig som arbetarklass oavsett ekonomiska förutsättningar.

Mitt engagemang hamnar därför i frågor som rör arbetarklassens vedermödor, välfärden som skall ta hand om barnen så föräldrar kan jobba, sjukvården som skall läka våra ömmande kroppar, äldrevården som skall tillse ett värdigt åldrande och ett behagligt liv i dess slutskede.

Jag har förnärvarande ett politiskt förtroendeuppdrag i Södermanlands Regionfullmäktige samt i nämnden för Regionens Primärvård.

Mitt fackliga engagemang är även det koncentrerat till arbetarens förhållanden, arbetsmiljö, anställningstrygghet, sjukersättning, löner och pensioner

Det finns så mycket som behöver förbättras och förstärkas, sådant som brutits ner av den nyliberalism som tyvärr fått tillgång till makten med katastrofala konsekvenser som följd.

Mikael Fältskog

#20 på Södermanlands Riksdagslista.

Jag kommer driva att:

  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb.

Frågor vi driver