Mikael Myhre

Mikael Myhre

#37 på Karlshamns kommunlista

Jag är en Sojagobbe som bor i Asarum med fru och husbil. Är fackligt engagerad både på min arbetsplats och på regional nivå.

Därför ställer jag upp

Jag känner när jag jobbar med de fackliga frågorna så måste jag ha politiken på min sida för att kunna lyckas i det arbetet. En bättre barnomsorg är bra för mina kollegor och underlättar deras vardag. Facklig-politisk samverkan gör livet bättre för alla löntagare. Jag kommer verka för att det skapas förutsättningar för att nya arbetstillfällen skapas och de gamla finns kvar. Som regionalt skyddsombud gör jag skillnad för LO:s medlemmar både med arbetsmiljön och försäkringar när olyckan varit framme. Det är viktigt med facklig närvaro i politiken när fack ,arbetsgivare och politiken samverkar kan vi nå våra mål som tryggare anställningar, säkrare jobb och bättre skola, vård och omsorg. Därför ställer jag upp på Socialdemokraternas lista i Karlshamn.

Mikael Myhre

#37 på Karlshamns kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver