Mikael Sandberg

Mikael Sandberg

#9 på Västerås kommuns fullmäktigelista

Syftet med min kandidatur är att flytta fram positionerna för Lo kollektivet och vara med att påverka dagsaktuella frågor för oss knegare.

Därför ställer jag upp

Hej mitt namn är Micke Ja brinner för frågor som ger frihet för alla Lo medlemmar. Högaktuella frågor är att vi inte ska dö eller skada oss på arbetsplatsen, vi ska ha en bra pension den dagen vi slutar arbeta. På det kommunala planet är det viktigt att bevaka Lo medlemmarnas chans till bra sysselsättning, dvs vara med att se till nya företag etablerar sig i staden. Utbildning frågor som säkrar upp kompetens för framtiden. Bra transporter o energifrågan i sin helhet.

Jag vill också se en bättre och tryggare välfärd för oss alla och det får vi bara om vi tar tillbaka kontrollen från marknaden. Vinstintresse ska bort o alla ska ha samma förutsättningar till bra skola i unga dagar o en bra vård under hela sitt liv.

Mikael Sandberg

#9 på Västerås kommuns fullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • Ställa om Sverige till framtidens jobb.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Höja pensionen för vanligt folk.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställnings erbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.

Frågor vi driver