Mikael Sjövall

Mikael Sjövall

#19 på Värmlands Riksdagslista

Jag heter Mikael Sjövall, bor i Karlstad och är medlem i Kommunal. Jag arbetar som Drifttekniker på avloppsreningsverk. Jag kandiderar för att jag tycker att det är viktigt att arbetarrörelsen är representerad i politiken

Därför ställer jag upp

Jag vill förbättra villkoren för arbetare. Man ska ha en bra arbetsmiljö. Man ska kunna leva på sin lön, få möjlighet till utbildning och utveckling och sedan få en bra pension. Vi behöver också en stark offentlig sektor för att öka tryggheten och kunna erbjuda en bra välfärd för alla

Mikael Sjövall

#19 på Värmlands Riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.

Frågor vi driver