Mikael Svensson

Mikael Svensson

#38 på Linköpings Kommunfullmäktige lista.

Jag heter Mikael Svensson och arbetar som fritidsledare/skolvärd på en högstadieskola utanför Linköping. Jag har även ett förtroendeuppdrag i fackförbundet Kommunal. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för jag vill förbättra välfärden.

Därför ställer jag upp

Syftet med min kandidatur är att jag vill förbättra välfärden vård, skola och omsorg samt få till förbättringar för de som arbetar inom dessa yrken. Högre löner och bättre arbetsvillkor samt en arbetsmiljö som gör att vi kan locka nya arbetskamrater och få de som arbetar att stanna kvar inom yrket. Jag kommer även att arbeta för att utveckla och förstärka verksamheterna inom vård, skola och omsorg.

Mikael Svensson

#38 på Linköpings Kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Stärka vården och omsorgen.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb.

Frågor vi driver