Mikaela Skoglind

Mikaela Skoglind

#6 på Vallentunas kommunfullmäktigelista

Jag heter Mikaela, är fyrbarnsförälder och är i grunden gruvarbetare. Jag är aktiv inom IF Metall och kandiderar för att jag vill förbättra välfärden.

Därför ställer jag upp

Jag heter Mikaela, är fyrbarnsförälder och gruvarbetare i grunden. Jag kandiderar bland annat för jag tycker att våra skattepengar inte ska gå till vinstdrivande företag.
Skolor ska inte kunna gå i konkurs, de är för viktiga!

Välfärden ska vara till för alla, inte för företag som ”väljer” vilka de vårdar. Idag har vi ett felbyggt vårdvalssystem där endast företagen är de som väljer.
Vi ska tillsammans bygga vårt samhälle och därför behöver fler fackliga ta plats i politiken.

Mikaela Skoglind

#6 på Vallentunas kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • öka resurserna till välfärde
  • stärka vården och omsorgen
  • ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver