Mirja Räihä

Mirja Räihä

#8 på riksdagslistan i Stockholms stad

Jag heter Mirja Räihä. Jag är undersköterska på Karolinska universitetssjukhuset och förtroendevald inom Kommunal. Jag har varit fritidspolitiker i 24 år och haft uppdrag inom många kommunala politikområden. Nu vill jag fortsätta att jobba med mina hjärtefrågor i riksdagen.

Därför ställer jag upp

Det finns många frågor som är intressanta att få jobba med. Hälso- och sjukvården och äldreomsorgen främst för att jag sett hur arbetsvillkoren har försämrats för de anställda. Samtidigt är goda villkor en förutsättning för att man ska kunna ge vård och omsorg av god kvalitet för medborgarna. Allt detta mynnar givetvis ut i att tryggheten på arbetsmarknaden är god. Blir man sjuk så ska man kunna få vara sjuk. Och den dagen då arbetslivet tar slut så kan man kunna leva på sin pension. Allt detta hänger ihop!

Mirja Räihä

#8 på riksdagslistan i Stockholms stad

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka vården och omsorgen
  • Öka resurserna till välfärden
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb

Frågor vi driver