Monica Haider

Monica Haider

#2 på Kronobergs riksdagslista

Jag heter Monica Haider och jag är IF Metallare och sedan 2014 riksdagsledamot. Jag bor i Fölshult utanför Eneryda med min hund, Fifi.

Därför ställer jag upp

Jag började jobba direkt efter grundskolan – först som sömmerska, sedan som metallarbetare. Ganska snart efter att jag började arbeta insåg jag att det fanns områden och frågor där jag ville påverka och skapa förbättringar för oss arbetare. Så jag engagerade mig fackligt – ett engagemang som efter ett tag också ledde mig in i politiken.

Olof Palmes kända ord om att “politik är att vilja” bär jag med mig i mitt politiska uppdrag, men jag menar att politik även är att göra. Vi behöver se resultaten av det politiska arbetet i konkreta förbättringar. Det är min drivkraft.

Monica Haider

#2 på Kronobergs riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • öka resurserna till välfärden
  • höja pensionen för vanligt folk
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver