Nicklas Hartwig

Nicklas Hartwig

#30 på Region Värmlands lista

#3 Munkfors kommunfullmäktige

Jag heter Nicklas Hartwig, småbarnsförälder och industriarbetare. Jag är fackligt förtroendevald från Munkfors och är medlem i IF Metall. Jag kandiderar till Regionfullmäktige i Värmland för att jag vill förbättra välfärden och stärka den regionala utvecklingen. Jag kandiderar till Munkfors kommunfullmäktige för att driva och förbättra välfärden och arbetsmiljön för de anställda i Munkfors kommun.

Därför ställer jag upp

Den gröna omställningen kommer kräva att alla hjälps åt. Det är därför viktigt att regioner, kommuner och företag hjälps åt i detta arbete. Jag kommer bevaka dessa frågor bland annat.

Nicklas Hartwig

#30 på Region Värmlands lista

#3 på Munkfors kommunfullmäktige

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • öka resurserna till välfärden
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • höja straffet för de som utsätter anställda för brott
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver