Niclas Helander

Niclas Helander

#10 på Örebro läns riksdagslista

Jag heter Niclas Helander och arbetar som målare i Örebro, medlem i Målareförbundet. Jag kandiderar till riksdagen för att bland annat utveckla bostadspolitiken och bygga för ett jämlikt Sverige.

Därför ställer jag upp

Sverige måste bli mer jämlikt, den ekonomiska fördelningen har blivit alltför koncentrerad och utvecklingen i båda välfärds- som bostadsfrågor har gått åt fel håll under en alldeles för lång tid. Dagens marknadsliberala bostadspolitik måste socialiseras för att skapa jobb i både byggande och boende därefter. Målet om full sysselsättning ska genomsyras – arbetslöshet är förödande för både individ och samhälle. Grön infrastruktur ska sedermera prioriteras. Sverige behöver på många fronter moderniseras och rustas upp för att främja landets arbetare – inte minst dagens pensionssystem.

Niclas Helander

#10 på Örebro läns Riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • höja pensionen för vanligt folk
  • En grön och progressiv bostadspolitik

Frågor vi driver