Niklas Engström

Niklas Engström

#34 på Tierps Kommunfullmäktige lista.

Arbetar som vaktmästare i Tierps Kommun, och även sitter Tierps sektionen som, förtroendevald sektion företrädare.

Därför ställer jag upp

Jag har valt engagera mig i kommunpolitiken, för kunna vara med och påverka, driva fackliga frågor som förbättrar för våra medlemmar.

Som politisk aktiv i många år, i min s-förening. 

Drivs av ideologin, rättvisa, allas lika värde, i ett samhälle där alla kan försörja sig ett bra. Arbetsliv och fritid.

Och personer med handikapp nedsättning, ska ha bra villkor på arbetsmarknaden och stöd på arbetsplatserna. En plats för alla.

Niklas Engström

#34 på Tierps Kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.

Frågor vi driver