Niklas Landstedt

Niklas Landstedt

#39 på Norrköpings kommuns fullmäktigelista

Jag heter Niklas och är ombudsman på Byggnads jag kandiderar till kommunfullmäktige för att se till att vi ställer krav på schysta villkor i verksamheter som upphandlas av kommunen.

Därför ställer jag upp

Hur vi bygger är en av de viktigaste politiska frågorna. Det handlar om vilken samhällsservice vi ska ha i form av skolor, sjukhus, äldreboenden. Det handlar om hur blandade bostadsområden och samhällsplanering bygger starka samhällen där medborgarna kan känna samhörighet och trygghet och det handlar om att ha en fungerande bostadsmarknad där unga kan få sin första lägenhet. Det handlar också om hur vi kan ställa krav när kommunen bygger på att skolelever och lärlingar ska få vara med och bygga och lära sig ett yrke, hur vi kan ställa krav som gör att den alltmer utbredda arbetslivskriminaliteten i byggbranschen stoppas och hur det omfattande fusket med skatter och löner hos företag som utstationerar arbetstagare kan stoppas.

Niklas Landstedt

#39 på Norrköpings kommuns fullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen.
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen.
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Frågor vi driver