Ola Oskarsson

Ola Oskarsson

#49 på Halmstads lista

Jag heter Ola Oskarsson är 51 år och jobbar som butikssäljare.
Det fackliga och politiska hänger tätt ihop för mig. De orättvisor som jag set både i arbetslivet och privat har gjort att jag vill vara med och förändra samhället i en riktning som minskar dessa och gör vårt samhälle jämlikare.
Alla invånare i kommunen får den service de behöver vart de än bor.
Vård, skola och omsorg ska finnas i hela kommunen.

Därför ställer jag upp

Arbetsmarknadspolitiken måste vara aktiv och a-kassan hög så inte de med hög utbildning inte tvingas ta första bästa jobb och på så vis trycka bort de som står långt från arbetsmarknaden från de anställningar som de är kvalificerade för.
Pensionerna måste gå att leva på vi som ett av världens rikaste länder har inte råd att ha några fattigpensionärer.

Invånarna i Halmstad ska ha en skola av hög kvalitet som inte beror på var du är född och vilka dina föräldrar är.

Vinstjakten inom skola och välfärd måste få ett slut.
Barn och unga ska ha rätt till en jämlik skola som inkluderar istället för som idag segregerar.

Samverkan mellan nämnder och förvaltningar ska vara normen så inte ärenden faller mellan stolarna.
Jag har på nära håll upplevt hur personer med funktionsnedsättning har svårt att få den samhällsservice de har rätt till. Kommunen ska leva LSS-lagens intentioner. Goda levnadsvillkor och att få kunna leva som andra.

Ola Oskarsson

#49 på Halmstads lista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver