Oscar Karlsson

Oscar Karlsson

#7 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 6 Yttre Västerort

Jag heter Oscar Karlsson. Jag har varit fackligt aktiv i snart 10 år och jobbar idag som ombudsman i kommunal. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill förbättra välfärden.

Därför ställer jag upp

Under tiden jag varit aktiv i kommunal så har det blivit tydligt hur stor inverkan politiken har på våra arbetsvillkor. Vi behöver och förtjänar alla en tryggare välfärd. Jag kandiderar för att förbättra välfärden och för att vi behöver fler fackliga i politiken.

Oscar Karlsson

#7 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 6 Yttre Västerort

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver