Otto Lindlöf

Otto Lindlöf

#6 på Växjös kommunlista

Jag heter Otto Lindlöf och bor i Växjö. Jag är snickare med fackligt engagemang på arbetsplatsen och inom Byggnads. Numera arbetar jag mest som politiker med stadsutveckling och kultur- och fritidsfrågor.

Därför ställer jag upp

Mitt engagemang började på arbetsplatsen där jag upplevde brister och oegentligheter. På en arbetsplats kommer inte rättigheter eller inflytande av sig själv. Det kräver att vi arbetare engagerar oss tillsammans för att nå segrar, stora som små. Det fungerar likadant i samhället och i politiken. Det kräver att vi engagerar oss och visar hur vi arbetare vill se ett bättre samhälle. Vi behöver bättre pensioner, tryggare anställningar och en välfärd att lita på. Vi ska med kraft arbeta för att få bort den arbetskriminalitet som förpestar vår arbetsmarknad.
I Sverige ska svenska lagar och regler gälla!

Otto Lindlöf

#6 på Växjös kommunlista

#17 på Växjös riksdagslista

#50 på Växjös regionlista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • höja pensionen för vanligt folk
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • arbeta för ett starkt föreningsliv

Frågor vi driver