Patrick Lindahl

Patrick Lindahl

#33 på Norrköpings kommunfullmäktige lista.

Jag heter Patrick Lindahl och är 50 år. Jag arbetar inom äldreomsorgen och det har jag gjort i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har två vuxna barn och två barnbarn.

Därför ställer jag upp

Jag tycker att det är viktigt att vi som kommer ifrån LO kollektivet och  att vi med vår erfarenhet i vår arbetarbakgrund finns med i politiken och kan lyfta de frågor och problem som gemene  man ställs inför.

Patrick Lindahl

#33 på Norrköpings kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Höja straffen mot arbetslivskriminalitet.
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.

Frågor vi driver