Patrik Björck

Patrik Björck

#3 på Skaraborgs riksdagslista

Jag heter Patrik Björck. I Riksdagen jobbar jag med frågor som ligger nära de jag jobbade med som fackligt aktiv. Har varit facklig aktiv på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Därför ställer jag upp

Jag blev politiskt engagerad via mitt fackliga arbete. Jag har varit både klubbordförande, avdelningsordförande och ledamot av förbundsstyrelsen. Jag har förhandlat på så väl arbetsplatsnivå som centralnivå. Jag har därför lagt min mesta tid på frågor som jag från min fackliga erfarenhet vet är viktiga att bevaka politiskt. Det innebär bland annat A-kassan, anställningstrygghet och arbetsmiljö. Men även frågor som sjuk- och arbetsskadeförsäkringen och pensioner. Att fråga sig hur varje politiskt förslag påverkar maktbalansen på arbetsmarknaden är en tumregel för mig. Det är avgörande för svensk arbetarrörelse att det finns ledamöter med facklig erfarenhet i Riksdagen.

Patrik Björck

#3 på Skaraborgs rikdsdagslista

Jag kommer driva att:

  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • höja pensionen för vanligt folk
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver