Paulina Johansson

Paulina Johansson

#6 Kommunlistan Säter

Jag heter Paulina Johansson,
mamma till två och i grunden
rörmokare! Jag kandiderar till
kommunfullmäktige för att jag
vill att kommunens barn och
ungdomar ska få en bra och
kvalitativ utbildning.

Därför ställer jag upp

Säters barn och unga behöver en utbildning som tryggt och säkert ligger som grund för deras framtida yrkesval.

Paulina Johansson

#6 på kommunlistan i Säter

Jag kommer driva att:

  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Öka resurserna till välfärden
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
  • Ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver