Per Eriksson

Per Eriksson

#12 på Askersunds Kommunfullmäktige

Jag heter Per Eriksson och är snart 60 år, bor i Askersund och är medlem i Handels. Jag har alltid intresserat mig för politik, kommunpolitiken är rolig för det går verkligen att påverka.

Därför ställer jag upp

Jag har tidigare haft förmånen att jobba heltid med politik. Numera är min ambition att snarare stötta de som kommer in nya i de olika politiska organen. JAg brinner för rättvisa och solidaritet. Det finns ett stort behov att utveckla förutsättningarna för vårdpersonal att genomföra sitt jobb. Det behövs bättre scheman, mer personal bland annat. Även skolan behöver mer resurser. Under snart fyra åren som borgarna styrt vår kommun är försämringarna påtagliga. Det vill jag ändra på.

Per Eriksson

#12 på Askersunds Kommunfullmäktige

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver