Per Lilja

Per Lilja

#17 till Örebro kommunfullmäktige
#43 på Örebro läns riksdagslista
#47 på Örebro läns regionlista

Jag heter Per Lilja och bor i Örebro, jag jobbar i butik och är medlem i Handels. Mitt engagemang som förtroendevald både fackligt och politiskt bygger på att jag vill vara med och påverka och förbättra både på arbetsplatsen och i samhället. Vi har många utmaningar framför oss men tillsammans kan vi göra skillnad.

Därför ställer jag upp

Det är viktigt att det är en bred representation bland förtroendevalda i politiken. Inte bara ålder, kön eller etnicitet utan också olika yrkesbakgrunder är viktigt för att se olika perspektiv på svåra frågor som vi står inför.
Jag kan som butiksarbetare ta med mig frågor om t. ex otrygga anställningar, ofrivilliga deltider, sms-anställningar in i politiken och driva dessa frågor.
Vi måste bryta kriminaliteten på alla plan så tidigt det går, mer förebyggande arbete krävs.
Klimatarbetet måste fortsätta vi har inte råd att slå av på takten.

Per Lilja

#17 till Örebro kommunfullmäktige
#43 på Örebro läns riksdagslista
#47 på Örebro läns regionlista

Jag kommer driva att:

  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • stärka vården och omsorgen
  • öka resurserna till välfärden
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver