Per Ribacke

Per Ribacke

#1 på Alvestas kommunlista

Jag heter Per Ribacke och bor i ett litet samhälle som heter Torne. Jobbat på Handels tidigare och är idag kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun.

Därför ställer jag upp

Jag heter Per Ribacke och bor i ett litet samhälle som heter Torne i kommunens södra delar. I grunden är jag verksamhetsassistent på Handelsanställdas förbund avd 9 Växjö. Sedan 2014 är jag kommunstyrelsens ordförande i Alvesta kommun. Tidigare har jag varit anställd på COOP och där varit fackligt verksam under väldigt många år. Jag vill stärka det facklig-politiska samarbetet. Jämställdhetsarbetet tillsammans med ungdomsfrågor är frågor jag brinner för.

Per Ribacke

#1 på Alvestas kommunlista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp konkreta mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • se till att heltid blir norm i kommunens verksamheter

Frågor vi driver