Per Wackenborg

Per Wackenborg

#22 på Linköpings kommunfullmäktige lista.

Jag heter Per Wackenborg och jobbar som snickare jag kandiderar till kommunfullmäktige för jag vill att alla barn ska lyckas i skolan och kunna få ett jobb efter sin utbildning.

Därför ställer jag upp

Jag heter Per Wackenborg och jag vill vara med  och hjälpa alla barn som har det svårast i skolan, barn som har det tufft med sina egna svårigheter som till exempel barn med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) . Jag vill satsa mer på elevhälsan men även på särskild undervisningsgrupp mm.

Per Wackenborg

#22 på Linköpings kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst.
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.

Frågor vi driver