Peter Andreasson

Peter Andreasson

#1 på Essungas lista

Jag heter Peter Andreasson är metallarbetare och lever ihop med min fru och två små katter. Jag kandiderar till rollen som kommunalråd därför vi behöver framtids säkra välfärden i vår kommun.

Därför ställer jag upp

Jag vill stärka de som jobbar inom välfärden med arbetskläder och skor. Se till att seniorkort införs från den dagen man går i pension. Skolungdomar skall kunna resa fritt på sina lov i kollektivtrafiken (Juniorkort). Skolresultaten skall höjas igen. Alla elever skall gå ut med godkända betyg. Införa nattis.

Peter Andreasson

#1 på Essungas lista

Jag kommer driva att:

  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • öka resurserna till välfärden
  • höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver