Petra Monwell

Petra Monwell

# 44 på Jämtland/Härjedalens regionfullmäktige lista
#13 på Strömsunds kommunfullmäktige lista

Jag heter Petra Monwell och är undersköterska inom äldrevården, jag är också fackligt förtroendevald inom Kommunal. Jag kandiderar till kommunfullmäktige och Region för jag vill vara med att påverka och lyfta de fackliga frågorna för att stärka det facklig-politiska samarbetet.

Därför ställer jag upp

Jag vill förbättra välfärden och ser stora utmaningar i att rekrytera kompetent personal och göra välfärdsyrkena attraktiva så att ungdomarna vill söka till yrkeslinjerna. Arbetsmiljön måste bli en viktigare fråga, bort med minutscheman, heltid ska vara norm, bort med delade turer. Mitt perspektiv som anställd inom vården kan ge en bra insyn i det politiska arbetet.

Petra Monwell

# 44 på Jämtland/Härjedalens regionfullmäktige lista
#13 på Strömsunds kommunfullmäktige lista

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Höja pensionen för vanligt folk.
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen.

Frågor vi driver