Richard Hassel

Richard Hassel

#9 på Bengtsfors kommunlista

Jag heter Richard Hassel och är industriarbetare, samt informatör för GS-avd. 4 och sitter i LO-väst distriktsstyrelse.
jag vill bl.a. förbättra villkoren för arbetarna i kommunen.

Därför ställer jag upp

Mitt engagemang i den fackliga rörelsen fick mig att inse ett par saker. Jobben är en väldigt stor del av våra liv.
Jobben genererar pengar, och pengar styr hur våra liv ser ut i mångt och mycket. Blir vi sjuka påverkas vi kraftigt, blir vi arbetslösa likaså. Därför måste villkoren på arbetsplatserna vara bra och sådant kan vi påverka fackligt. Men sen finns det ju många politiska beslut som påverkar oss också! Ex. försäkringskassan, fungerande skola och sjukvård. Vinstdrivande skolor? Nej tack. Mina barn är barn och skall ha en adekvat utbildning. De är inte pengapåsar för att generera max vinst för skolans aktieägare. Därför har jag valt att engagera mig politiskt.

Richard Hassel

#9 på Bengtsfors kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver