Richard Mellberg

Richard Mellberg

#17 på Södermanlands riksdags lista.

Hej! Mitt namn är Richard Mellberg och jag är ordförande för Byggnads Öst. Jag kandiderar till Riksdagen för jag vill ha ett jämlikt samhälle. 

Därför ställer jag upp

Ett samhälle som håller ihop och gör att vi tillsammans kan utveckla oss själva samt Sverige. Ett samhälle där vi arbetare är dom som drar nytta av den förda politiken.
En byggbransch fri från kriminalitet:
Politisk naivitet och avregleringar har lett till att kriminaliteten har fått fotfäste i byggbranschen. De senaste 10–15 åren har vi sett den gå från en respekterad bransch med goda villkor till att bli hem för organiserad brottslighet. Ingen kan längre blunda för den verklighet vi möter dagligen. Staten måste ta tillbaka kontrollen och slå ner mot fuskarna med full kraft.

Därför behöver vi:
Fler arbetsplatskontroller och straff som avskräcker – Ingen ska kunna smita under radarn!
Begränsning i antalet underentreprenörsled med start i kontrakten med stat och kommun.
Krav på att upphandlande myndigheter och kommuner själva ska kontrollera sina underentreprenörer
Inrätta ett center mot arbetslivskriminalitet i varje region! Pensioner för oss som bygger Sverige. Efter ett helt arbetsliv förtjänar vi en rättvis pension. Så är det inte idag. Sveriges pensionssystem är felbyggt i grunden, och straffar oss med tunga jobb. Över hälften av Sveriges löntagare känner en oro inför sin pension och fler än åtta av tio byggnadsarbetare över 55 har värk i kroppen. Ändå förväntas vi jobba till 65 – och snart ännu längre. Det är varken rätt eller rättvist.

Därför behöver vi:
Högre pensioner för låg- och medelinkomsttagare.
Höj inte pensionsåldern förrän vi får förbättringar i arbetsmiljön.

Richard Mellberg

#17 på Södermanlands riksdags lista.

Jag kommer driva att:

  • Höja pensionen för vanligt folk.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen.
  • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet.
  • Höja straffen mot arbetslivskriminal.

Frågor vi driver