Robert Olesen

Robert Olesen

#3 på Kronobergs lista

Jag heter Robert och är 47 år, bor i Alvesta med min fru, 2 döttrar och 3 katter. Är tidigare maskinoperatör och robotsvetsare men numera regionråd för Socialdemokraterna. Jag tillhör IF Metall avdelning 43.

Därför ställer jag upp

Vi måste bryta segregationen och se till så att alla som kan jobba ska jobba.

En viktig förutsättning för att minska segregationen och arbetslösheten är att det fungerar bra mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och regionen. Arbetsförmedlingen måste finnas i alla kommuner och ha bra kontakt med arbetsmarknadens parter, både fack och arbetsgivare.

Det finns många jobb där företag har svårt att hitta folk som har rätt kompetens. Det är därför nödvändigt att utbildningsutbudet matchar de behov som finns på arbetsmarknaden bättre än vad det gör idag. Vi måste öka antalet arbetsmarknadsutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.

Gymnasieskolan och den yrkesinriktade utbildningen inom Komvux behöver bättre svara mot kompetensförsörjningsbehoven. Det handlar om att säkra gymnasieungdomarnas framtidsmöjligheter och att ge vuxna möjligheter att ställa om mitt i livet.

Med bra utbildningar, jobb med schyssta villkor och trygga anställningar vill vi bygga ett starkare samhälle.

Robert Olesen

#3 på Kronobergs lista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp konkreta mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb

Frågor vi driver