Robert Savela

Robert Savela

#15 på Norrbottens läns riksdagslista
#57 på Norrbottens regionfullmäktige

Jag heter Robert Savela och bosatt i Piteå. Jag kandiderar till Riksdagen då jag ser ett stort behov av förbättringar i arbetslivet, i infrastrukturen i Norrbotten och välfärden som skydd för de människor som behöver den.

Därför ställer jag upp

För mig som är facklig i Transportarbetareförbundet är det viktigt med en hållbar arbetsmiljö för arbetare så att de inte skadas eller ådrar sig en arbetssjukdom i sitt arbete. Tyvärr är verkligheten grym med fler skadade och avlidna i olika arbetsplatsolyckor. Där måste tydligare riktlinjer in från politisk håll. Även välfärden och socialförsäkringen behöver stärkas för att ge sjukskrivna personer möjligheten till att tillfriskna och återgå i arbete. Infrastrukturen när det gäller vägar och underhåll, fler laddstationer för elbilar, E10 breddas och göras säker att färdas på, är ett prioriterat område för mig. Därför ställer jag upp till riksdagen.

Robert Savela

#15 på Norrbottens läns riksdagslista
#57 på Norrbottens regionfullmäktige

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet

Frågor vi driver