Robert Skoglund

Robert Skoglund

#2 på Vingåkers kommunfullmäktige lista.

Hej jag heter Robert Skoglund och jag är 57år. Jag har tre underbara barn med min man Fredrik. Vi firar 20år som gifta i år. Jag vill att mina barn skall få växa upp i ett fördomsfritt och öppet samhälle. Det viktigaste vi behöver göra är att ha en så bra skola så att alla får en bra start i livet för att även kunna gå vidare till högre studier. En skola där varje barn ses och bekräftas.

Därför ställer jag upp

Jag vill att vi har ett samhälle där alla behövs och har sin plats. Ingen skall lämnas utanför. Vi behöver samla våra gemensamma resurser för våra barns bästa. Skolan, socialtjänsten och regionen jobbar nära och tillsammans. En värdig och trygg ålderdom är våra äldre värda. Det skall vi se till. En hemtjänst i världsklass och ett boende den dag du behöver extra hjälp och stöd. Inga köer, plats skall finnas när du behöver det. Alla behöver få känna sig trygga när man befinner sig på gator och torg. Tillgång till lagens väktare måste öka betydligt. Vi som bor på landsbygden har samma rätt till service av myndigheter och samhällsnyttiga institutioner som de som bor i större samhällen. Tillsammans skapar vi en plats på jorden som alla är delaktiga i.

Robert Skoglund

#2 på Vingåkers kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb.
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst.

Frågor vi driver