Robin Paulrud

Robin Paulrud

#52 på Södertäljes kommunfullmäktigelista

Jag heter Robin Paulrud och är förtroendevald IF Metallare. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att driva medlemmarnas frågor och bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Därför ställer jag upp

Jag brinner för rättvisa och solidaritet. Ett inkluderande samhälle där arbetarnas röst hörs. Sverige ska ha en stark välfärd som inte styrs av privata intressen.

Robin Paulrud

#52 på Södertäljes kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • höja pensionen för vanligt folk
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver