Roger Kristofersson

Roger Kristofersson

#12 på Strömsunds Kommunfullmäktige

Jag heter Roger Kristofersson, 61 år, uppväxt i Hammerdal anställd som betongarbetare i Strömsund. Ordförande för den lokala IF Metall klubben på jobbet.

Därför ställer jag upp

Jag brinner för facklig-politisk samverkan, har uppdrag som Facklig ledare både i Strömsunds Arbetarekommun och Socialdemokraterna Jämtlands partidistrikt. En annan fråga som är viktig för mig är industrins förutsättningar i vår kommun, kompetens försörjning är av största vikt för att kommunen ska kunna utvecklas, dit hör även bostadsbyggande för att vi ska kunna ta emot den arbetskraft som behövs.

Roger Kristofersson

#12 på Strömsunds Kommunfullmäktige lista

Jag kommer driva att:

  • Ställa om Sverige till framtidens jobb.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen.

Frågor vi driver