Rolf Sjöstrand

Rolf Sjöstrand

#25 på Jönköpings regionlista

Rolf Sjöstrand 62 år och pensionär. Tidigare ombudsman på SEKO. Bor i Nässjö med sambon
och på fritiden är det trädgården, miljöfrågor och fordonshobbyn som fyller upp tiden.

Därför ställer jag upp

Orättvisa är en drivkraft i mitt engagemang. Varför ska det skilja så mycket i de förutsättningar olika människor har utifrån av vem eller var man är uppväxt. I samhället behövs alla och då ska alla ha bra villkor och schyssta förutsättningar för det. Kan jag också påverka genom att se till att Socialdemokraterna får styra så tror jag att det finns goda förutsättningar för att samhället i stort blir mer rättvist och tryggt för just vanligt folk. En viktig fråga är fordonsrelaterat kulturarbete. Bra beslut togs för flera år sedan då bl.a. skattebefrielse (fordon äldre än 30 år) och besiktningsbefrielse fordon (äldre än 50 år) togs. Det är mycket viktigt att dessa regler bevaras så fler har möjlighet att ha råd med denna hobby. Jag vill även verka för att fler kommuner ställer sig positiva till att ex fordonsutställningar, crusingar osv. kan anordnas. En annan viktig fråga är att få slut på de tokiga upphandlingarna av järnvägstrafik som drar resurser och stora kostnader från vår gemensamma kassa. Vår infrastruktur ska ägas och skötas av oss skattebetalare.

Rolf Sjöstrand

#25 på Jönköpings regionlista

#20 på Nässjös kommunlista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden 
  • höja pensionen för vanligt folk 
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande. 
  • ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen 
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver