Ronny Johansson

Ronny Johansson

#12 på S i Göteborgs valsedel till Västra Götalandsregionen

Jag är bosatt i Angered och är numera pensionär men fortfarande aktiv i Målarna. Jag vill skapa en mer jämlik sjukvård..

Därför ställer jag upp

Jag vill genom min kandidatur representera både min åldersgrupp men även att de som bäst behöver vård också hamnar först kön. Det skall alltså vård efter behov som skall gälla i alla lägen inte din ekonomi. Sedan vill jag också jobba för bättre löner och arbetsmiljö på våra sjukhus som under en rad av år har varit underfinansierade av det blågröna minoritetsstyret.

Ronny Johansson

# 12 på S i Göteborgs valsedel till Västra Götalandsregionen

Jag kommer driva att:

  • stärka vården och omsorgen
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen

Frågor vi driver