Sahro Hashi

Sahro Hashi

#6 på Nyköpings kommunfullmäktige lista.

Jag heter Sahro Hashi och är lärarassistent. Jag är även fritidspolitiker och det har varit oerhört ärofyllt att inneha förtroende uppdrag. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill att alla som kan arbeta ska arbete. På arbetet får vi möjligheten att mötas.

Därför ställer jag upp

Politik är ett verktyg för samhällsförändring. För fortsatt utveckling och förbättringar. Därför engagerar jag mig politiskt. Jag är övertygad om att ett jämlikare samhälle ger friare individer. Och att det är viktigt att vi både gör vår plikt och kräver vår rätt. Därför är jag socialdemokrat. Det handlar om rättvisa.

Sahro Hashi

#6 på Nyköpings kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.

Frågor vi driver