Sandy Westergren

Sandy Westergren

#14 Kungälvs Kommunfullmäktigelista

Jag heter Sandy Westergren är 54 år och har två vuxna barn, jag arbetar som elektriker/eltekniker inom VA-sektorn. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill vara med och påverka. Vi bor i en Kommun som växer och det medför en del utmaningar inom välfärden samt klimat och hållbarhet.

Därför ställer jag upp

Jag vill bidra till en attraktiv Kommun för alla medborgare, bostäder till alla fler hyresrätter och blandade bostadsområden med villor, radhus och flerfamiljshus som motverkar bostadssegrationen. En fungerande kollektivtrafik som gör att bilpendlandet minskar. Arbetsmarknaden är idag väldigt uppdelad och ojämlik. Kvinnors löner är lägre än mäns och omsorgen inte anpassad till allas livspussel. Rättvisa villkor och starka fackliga organisationer som bidrar till utveckling, trygghet och attraktivitet. Alla skall kunna leva på sin lön.

Sandy Westergren

#14 Kungälvs Kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka vården och omsorgen
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen

Frågor vi driver