Sara Kärrbrand

Sara Kärrbrand

#16 Falkenbergs Kommunlista

Jag heter Sarah Kärrbrand och arbetar sedan 14 år tillbaka som butiksbiträde på Gekås i Ullared. Arbetsvillkor och arbetsmiljö har länge intresserat mig och var anledningen till varför jag började engagera mig fackligt.

Mitt engagemang håller sig inte inom vissa gränser och inte heller bara inom arbetsplatsens väggar. För att få ett helt livspussel att gå ihop så måste villkoren även vara bra utanför arbetsplatsen och därför vill jag vara med och påverka politiken. 

Därför ställer jag upp

Som förälder vill jag att alla barn skall få de förutsättningar varje enskild individ behöver för att klara skolan och för att må bra under skolåren. Barnens resultat ska inte speglas i föräldrarnas utbildning, plånbok eller härkomst. Jag vill att skolan ska vara för ALLA barn. 

Som kollega vill jag att vi ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik, en stark a-kassa, en trygg välfärd och pensioner som går att leva på.

Som medmänniska vill jag att alla äldre ska få den absolut bästa omsorgen, att unga ska ha råd och möjlighet att flytta hemifrån, att vården skall fungera mer än väl och att samhället ska finnas för alla och fånga upp dem som mest behöver det.

För att välfärden skall leverera och kunna utvecklas, tycker jag att det är fullt rimligt att den skatten vi tillsammans betalar in till staten skall gå till just detta, INTE till vinstutdelningar.

Sara Kärrbrand

#16 Falkenbergs Kommunlista

Jag kommer driva att:

  • Stärka vården och omsorgen
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver