Sebastian Karlberg

Sebastian Karlberg

#2 på Regionlistan Dalarna
#11 på Kommunlistan Borlänge

Jag heter Sebastian Karlberg och är 26 år, pappa till en liten grabb och har en bakgrund som vårdbiträde.
Jag kandiderar till region och kommunfullmäktige för att ge vanligt folk en tydlig röst i de politiska församlingar som påverkar människors vardag.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till region- och kommunfullmäktige för att jag vill förbättra välfärden där jag bor.
Vi kan idag se hur vårdpersonalen går på knän, hur privatiseringar inom sjukvården för oss bort från principen om vård efter behov och hur utländska kapitalister försöker köpa in sig i den svenska sjukvården. Det här är en utveckling som skrämmer mig. Sjukvården och äldreomsorgen behöver mer resurser, inte privatiseringar. Jag vill skapa en mer tillgänglig och jämlik vård, i hela Dalarna.

Sebastian Karlberg

#2 på regionlistan i Dalarna
#11 på kommunlistan i Borlänge

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden;stärka vården och omsorgen
  • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • Höja straffet för de som utsätter anställda för brott
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst;

Frågor vi driver