Sonja Chyle Kauko

Sonja Chyle Kauko

#27 på Södertäljes kommunfullmäktigelista

Jag är väktare och facklig förtroendeman. Jag kandiderar för att jag vill ha ett solidariskt och tryggt samhälle.

Därför ställer jag upp

Jag vill verka för en stark välfärd och ett bra skyddsnät mot utanförskap och kriminalitet. En bra barnomsorg och utbildning som ger alla en möjligheter till goda val i livet. Trygghet både i arbetslivet men även för dem som av olika orsaker inte kan arbeta, med sjukvård efter behov och inte plånbok samt en pension som går att leva på.

Högern har aldrig stått på arbetarnas sida, det behövs ett brett samarbete mellan LO och Socialdemokraterna, som ju bildades av arbetarrörelsen. Jag ser detta samarbete åter öka och vill vara en del av den utvecklingen och strävan att stärka det ytterligare!

Sonja Chyle Kauko

#27 på Södertäljes kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver