Sophia Andersson

Sophia Andersson

#17 på riksdagslistan i Stockholms län

Jag heter Sophia Andersson. Jag är född i Norrbotten, flyttade med min familj till Solna när jag var 16 år och är idag mamma till tre barn och arbetar som ombudsman på LO-distriktet i Stockholms län. Mitt fackliga och politiska engagemang tog sin början inom Handels när jag jobbade i butik där det inte var självklart att jag skulle ha timmar i mitt kontrakt och visstidsanställningarna avlöste varandra.

Därför ställer jag upp

När mitt fackliga och politiska engagemang fick liv var det självklart för mig att alla ska ha rätt till ett jobb med en värdig arbetsmiljö och en lön att leva på. Att ingen människa ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Sedan dess har visstidsanställningarna ökat, människor exploateras och utnyttjas i större utsträckning än någonsin, vi har en skola där eleven inte står i fokus och där marknadskrafterna styr vården. Jag vill vara med och bygga ett Sverige med en trygg arbetsmarknad, en skola där barnen prioriteras och en vård och omsorg som vi kan lita på. Ett Sverige där vi inte gör skillnad på varandra. Ett Sverige där varje person är en tillgång och där vi tillsammans skapar ett tryggare samhälle!

Sophia Andersson

#17 på riksdagslistan i Stockholms län

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver