Staffan Lindström

Staffan Lindström

#19 på Göteborgs lista

Medlem i Handels, till vardags kommunikatör på LO-distriktet i Västsverige.
Gruppledare för S i Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg.

Barn och unga förtjänar mer

Oavsett om det gäller möjligheter till en bra skola, en meningsfull fritid eller en trygg uppväxt finns det idag alldeles för stora skillnader mellan barn beroende på var de växer upp. Jämlikhet börjar med barnen.

Staffan Lindström

#19 på valsedeln till kommunfullmäktige i Göteborg
#19 på valsedeln till riksdagen i Göteborg

Staffan Lindström, foto Jesper Hallén

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Sätta upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Frågor vi driver