Stefan Åström

Stefan Åström

#9 kommunfullmäktige i Arvika

#20 Regionfullmäktige i Värmland

Jag är 48 år gammal, har två vuxna barn samt en 11-åring, bor i Arvika och är medlem i IF Metall.

Jag har arbetat i industri sedan 1991. Jag kandiderar till Regionfullmäktige för att jag är trött på de borgerligas privatiseringar och vanskötsel av Region Värmland. Jag kandiderar till Kommunfullmäktige i Arvika för att jag vill fortsätta utveckla välskötta Arvika.

Därför ställer jag upp

Jag vill stärka vården i Värmland så att ingen ramlar mellan stolarna. Jag vill stärka utvecklingen i Värmland så att vi får en positiv befolkningsutveckling och ett expansivt näringsliv. Jag vill att Värmland blir ett inflyttningslän snarare är ett utflyttningslän.

Stefan Åström

#9 Kommunfullmäktige i Arvika

#20 Regionfullmäktige i Värmland

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • Säkerställa rätt vård i rätt tid
  • Jobba bort köerna i Region Värmland
  • Minska användandet av hyrläkare

Frågor vi driver